logo
سامانه جوابدهی آنلاین

لطفا شماره قبض و رمز اینترنتی خود را وارد نمایید

ورود شماره قبض اجباریست
ورود رمز اینترنتی اجباریست

نکات

شماره قبض در بالا و رمز اینترنتی در پایین رسید دریافتی از آزمایشگاه قابل روئیت می باشد.

درصورتیکه با خطای ورود مواجه شدید لطفا سال و ماه پذیرش را نیز وارد نمایید، به عنوان مثال: پذیرش تیرماه سال 401، بصورت 40104 قبل از شماره قبض وارد گردد، فرض شماره قبض 888 باشد در فیلد شماره قبض 40104888 وارد شود.


دریافت مستقیم جواب

مشاهده نتیجه آزمایشات در این سامانه تنها با ارائه شماره قبض و رمز اینترنتی امکان پذیر است. برای دسترسی آسان تر به نتیجه آزمایشات روش دومی نیز در نظر گرفته شده است. پس از اسکن بارکد نظر سنجی موجود بر روی قبض و سپس ورود به سامانه نظر سنجی، امکان مشاهده و دریافت مستقیم جواب (بدون درخواست اطلاعات اضافه) وجود دارد.